Feesten

Samen vieren.

Het markeert ook de tijd. In een jaar zijn het vaste momenten, voor iedereen herkenbaar. Steeds zijn er terugkerende momenten waarop we als school gezamenlijk vieren, samen onze gezamenlijkheid beleven. We kennen o.a. de volgende feesten en vieringen:

  • Eerste schooldag na de zomervakantie.
  • Sinterklaasviering, paaslunch, eindgroep 8 viering, afscheidsavond, welkom nieuwe kinderen.
  • Het herfstfeest. Een feest voor de nieuwe en oude ouders, om met elkaar kennis te kunnen maken. Dit feest is zonder kinderen.
  • De kerstviering: een feest samen met kinderen en ouders. Bij deze viering staat de kerstbeleving centraal.
  • Het lentefeest: een kunstzinnige, thematische dag, waaraan kinderen, ouders en stamgroepleiders deelnemen. Tussen de middag is er een gezamenlijke lunch waaraan iedereen deelneemt.
  • Het eindfeest waarop we als schoolgemeenschap afscheid nemen van de achtste jaars kinderen en sommige ouders.