De stamgroep

Een stamgroep is een groep met kinderen uit drie verschillende leerjaren of groepen. Je zit dus niet in groep 5, maar in een middenbouwgroep. De hele stamgroep voelt zich verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in de stamgroep. Daar helpen we elkaar ook bij.

Samen maken we plannen en voeren die uit.

We weten dat kinderen veel van elkaar leren en daar maken we graag gebruik van. Leren is een ingewikkeld proces. En leren doe je zelf. Aan de stamgroepleiders de taak om er voor te zorgen dat kinderen veel leerkansen krijgen. Kinderen zien andere kinderen als voorbeeld, willen ook graag kunnen wat andere kinderen kunnen en willen het graag goed doen! Dat gaat het beste in een omgeving waar je uitgedaagd wordt en waar je je veilig voelt.

Stamgroepen
Buitenplein wadi

Jongste-middelste-oudste

De stamgroep is je thuisgroep. Daar mag je zijn wie je bent, daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. In een sterk individualiserende maatschappij is de jenaplanschool voor veel kinderen de enige plaats waar ze kunnen leren samenleven.

Acht jaar lang leren samenleven en leren samen werken.

In zo’n stamgroep oefen je, ervaar je, hoe het is om jongste, middelste en oudste te zijn. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is om iets nog niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om nieuw in een groep te komen. En als de oudsten eens willen laten zien hoe belangrijk ze zijn, hoef je alleen maar te zeggen: “Weet je nog toen jij de jongste was….”

Kinderen zitten drie jaar in de stamgroep bij dezelfde stamgroepleiders. Drie jaar de tijd om samen te werken aan ontwikkeling. Drie jaar de tijd om een relatie op te bouwen, elkaar te begrijpen. En die relatie is nodig voor de ontwikkeling, want ‘zonder relatie geen prestatie’.

Kringen en tafelgroepen

De kinderen van de stamgroep zitten elke dag meerdere keren in de kring. Dat is de plek waar de groep overlegt, leert, plannen maakt, speelt en viert. Het leren van vaardigheden gebeurt in kleinere groepen. Kinderen leren basisvaardigheden van en aan elkaar in tafelgroepen. Het gaat er steeds om dat tafelgroepen zo zijn samengesteld, dat je er veel profijt van hebt, dat je er veel van kunt leren in de breedste zin van het woord.

Uitleg

Ook komen kinderen aan de groepstafel zitten om uitleg te krijgen. Heel vaak helpen en instrueren kinderen elkaar en is de stamgroepleider meer de regisseur van groepjes lerende kinderen. Kinderen met specifieke talenten worden ingezet om andere kinderen nieuwe vaardigheden te leren. En het zijn niet altijd de besten die iets mogen uitleggen en helpen. Juist voor een kind dat niet zo goed leest is het een uitdaging om te gaan voorlezen aan jongere kinderen. Eerst goed oefenen en dan mooi voorlezen. Dan ben je belangrijk, dan wil je het goed doen!

Stamgroepen