Kom gerust een kijkje nemen
en zíen hoe we samenleven.

De start van onze school

De school is door ouders opgericht. Deze ouders misten midden de jaren ’70 een vernieuwingsconcept in de gemeente Epe. Na veel overleg is er gekozen voor het jenaplanconcept. Er is 5 jaar over gedaan, om in schooljaar 1981-1982 te kunnen starten met 3 stamgroepen en ongeveer 40 kinderen. Aan het begin van dit schooljaar hadden we 160 kinderen, verdeeld over 7 stamgroepen. Het concept geeft ons bestaansrecht. De ouders die voor onze school kiezen, maken een bewuste keuze voor ons. Daarom zijn wij in staat om vast te houden aan goed en modern jenaplanonderwijs.

Wij vinden het heel belangrijk om samen met de ouders te werken aan de ontwikkeling van de kinderen, om goede keuzes te maken. Ouders praten daarom mee over allerlei pedagogische zaken. En niet alleen meepraten, maar ook meewerken. Een jenaplanschool is een school vol activiteiten. Daar zijn ouders bij nodig, anders lukt het niet. Samen met kinderen, ouders en stamgroepleiders wordt er op onze school gewerkt aan een mooie leef- en werkgemeenschap.

Ons motto is: “Bijzonder boeiend…”

Wilt u ons jaarverslag lezen? Klik hier.

Leren samenwerken en samenleven

We nemen veel tijd voor belangstellende ouders om hen te informeren waarom we doen wat we doen, zodat je als ouder een goede beslissing kunt nemen, of onze manier van werken aansluit bij wat je zoekt voor je kind. Voor veel ouders is een jenaplanschool een heel ander soort school dan ze gewend zijn vanuit hun eigen kindertijd. Soms is het nodig om na de eerste kennismaking nog een keer te komen kijken, om een goed inzicht te krijgen in onze manier te krijgen. Wij werken op een andere manier met kinderen. Onze kinderen krijgen ruimte, maar binnen een duidelijke structuur. Wij gaan er niet vanuit dat kinderen van nature zelfstandig kunnen werken, maar we helpen ze het te ontwikkelen. Zij leren op een verantwoordelijke manier omgaan met vrijheden en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. Ook leren onze kinderen samenwerken, een kwaliteit die in het hele leven van een mens gevraagd wordt. Er is zorg en aandacht voor elkaar. Kinderen helpen elkaar. Daarnaast ervaren de kinderen dat ze serieus genomen worden, dat ze er toe doen. We praten veel met onze kinderen over hun werk en werkhouding. Dat vraagt veel van de stamgroepleiders. Zij hebben dan ook allemaal het jenaplandiploma behaald, om goed te kunnen werken op een jenaplanschool.

Samen met ouders en hun kinderen willen we werken aan de toekomst van de kinderen, kinderen helpen om de goede keuzes te maken.

Schooltijden

Maandag:

Groep 1 t/m 8:    8.30 uur – 14.15 uur

Dinsdag:

Groep 1 en 8:     8.30 uur – 14.15 uur

Woensdag:

Groep 1 t/m 8:    8.30 uur – 12.30 uur

Donderdag:

Groep 1 t/m 8:    8.30 uur – 14.15 uur

Vrijdag:

Groep 1 t/m 8:    8.30 uur – 14.15 uur

 

Overblijven

Alle kinderen blijven tussen de middag over. Dan zijn er vaste overblijfouders, die tegen een vrijwilligersvergoeding het overblijven verzorgen. We hebben een overblijfwerkgroep die daar zorg voor draagt. We gaan voor een fijne overblijfsituatie voor elk kind.

Lees hier meer over ‘Overblijven’

Gezonde school

We zijn een erkende gezonde school, met als thema “welbevinden” en “gezonde voeding”.

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.
Wij zijn trots dit vignet te hebben behaald!

Lees hier meer over onze ‘Gezonde School’
Info over de (vrijwillige) ouderbijdrage? Klik hier.

Ouderparticipatie

De school is door ouders opgericht in 1982. Deze ouders misten midden (de) jaren ’70 een vernieuwingsconcept in de gemeente Epe. Na veel overleg is (er) gekozen voor het jenaplanconcept. Er is 5 jaar over gedaan, om in schooljaar 1981-1982 te kunnen starten met 3 stamgroepen en ongeveer 40 kinderen. Een unieke situatie binnen de gemeente Epe. De betrokkenheid van ouders is daarom nog steeds heel belangrijk en voelbaar binnen de school.

Lees hier meer over de ouderparticipatie

Jenaplanschool ’t Hoge Land is een gezellige, sfeervolle school, waar veiligheid en onderlinge verbondenheid tussen kinderen, stamgroepleiders en ouders centraal staat.

Doorstroming VO

En dan verlaten ze jenaplanschool ’t Hoge Land.
Onze kinderen gaan vooral naar:

RSG-NOV Epe
De Noordgouw Heerde
Gymnasium Apeldoorn
Jena XL Zwolle 

Om u een beeld te geven: De uitstroom in 2020 kinderen is als volgt:
• VWO: 30,4%
• HAVO-VWO: 13,1%
• HAVO: 13,1%
• HAVO/V-T : 4,3%
• VMBO-TL: 34,8%
• VMBO Basis/K1: 4,3%

 

New mail

Passend onderwijs

Wij zetten het kind centraal, we hebben aandacht voor alle kinderen. Dat betekent dat wij bij elk kind op zoek gaan naar de persoonlijke onderwijsbehoeften en daar ons onderwijs op afstemmen, zonder individueel onderwijs te geven. Wij hebben geen plusklas, maar een plusteam. Alle stamgroepleiders hebben de jenaplanopleiding gevolgd. Wij bieden de hele week die ondersteuning die een kind nodig heeft.

Wilt u weten hoe we dat doen? Klik dan hier (pdf)

Vernieuwend Onderwijs

’t Hoge Land vertaalt de basisprincipes van het jenaplanconcept naar deze tijd. We hebben een uitstekend team, een mooie school en een prima pedagogisch klimaat. Tevens maken we gebruik van de moderne hulpmiddelen als I-pads, laptops, computers, Bee-bots, Leaphy en digiborden. Daarmee boeken we goede leerresultaten, zoals u in onze opbrengsten kunt zien. En we maken er vooral een punt van, om uw kind een boeiende actieve basisschoolleeftijd te bezorgen. Een plezierige schooltijd geeft een positief zelfbeeld, voorkomt faalangst en versterkt de onderwijsresultaten.

Kijkje in de school

We zijn trots op onze school en geven u graag een virtuele rondleiding om alvast de sfeer te proeven.

Maar er is meer te zien:

  • Buitenplein
  • De Hal
  • Techniekhoek
  • Bibliotheek
  • Schoolwoonkamer
  • De speelzaal
Klik hier voor een kijkje in de school

[ipanorama id="3345"]