Kom gerust een kijkje nemen
en zíen hoe we samenleven.

Projectwerk

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Wij geven de wereldoriëntatie vorm met projecten. Hiermee komen de kinderen in aanraking met verschillende aspecten van natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en gezond gedrag. We zorgen dat kinderen optimaal betrokken zijn bij het onderwijs doordat het betekenisvol is.

Lees hier alles over projectwerk
Projectwerk - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe
Keuzewerk - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe

Keuzewerk

Keuzewerk richt zich op het ontwikkelen van persoonlijk ‘kunnen’ van kinderen. Door een breed keuzeaanbod aan te bieden, kunnen kinderen interesses ontdekken en daar een talent voor ontwikkelen. Het aanbod van keuzewerk kan heel divers zijn: schaken, speksteen bewerken, yoga, muziek, fotografie, architectuur, maar ook proefjes doen.

Weten hoe keuzewerk werkt? Klik hier

Talentontwikkeling

Elke kind heeft een talent. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat élk talent of kwaliteit even belangrijk is.

Hoe wij met de talentontwikkeling van uw kind omgaan? Dat leest u hier
Talentontwikkeling - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe

Vieringen

Wij hebben de weeksluiting op vrijdagmiddag om 14.15 uur – 14.45 uur. Ouders zijn daarbij van harte welkom.
Elke week mogen drie groepen presenteren wat ze die week gedaan en geleerd hebben. Zo delen we onze kennis, vaardigheden en houding met de andere stamgroepen en ouders.

In de hal hangt een overzicht welke groepen in welke week zich mogen presenteren.

Wilt u een keer een viering meemaken? Schuif aan en wees welkom!

Groepsvergadering

De groepsvergadering wordt door de groepen gebruikt om afspraken te maken, nieuwe ideeën te ontwikkelen, bespreken wat er gaat gebeuren en allerlei vormen van werkoverleg. Kinderen worden serieus genomen, dragen medeverantwoordelijkheid en leren op deze manier op een natuurlijke wijze spreek- en discussievaardigheden.

Je leert discussiëren, voor je eigen mening opkomen, naar argumenten luisteren en het versterkt het democratisch denken.

Wilt u een keer een groepsvergadering bijwonen?
Neem dan contact met ons op.

Groepsvergadering - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe
rapportfolioboek - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe

Rapportfolioboek

Met het rapportfolioboek willen we het kind stimuleren in zijn eigen ontwikkeling. Wij zien het als een hulpmiddel voor de ontwikkeling, maar niet om er een categorie, een niveau of cijfer aan te hangen. Het kind krijgt inzicht van wat er al geleerd is en wat er nog geleerd moet worden. We kunnen samen met het kind afspreken wat de volgende stappen zijn en hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Kinderen die weten wat ze nog moeten leren, willen daar ook graag naar toe werken!

Dit rapportfolioboek staat centraal tijdens de voortgangsgesprekken met kind, ouders en stamgroepleider.

Als ‘harde’ gegevens, worden tijdens het gesprek in het voorjaar de Cito-resultaten besproken.

Bibliotheek

Op de bovenverdieping hebben we een prachtige bibliotheek met meer dan 5000 boeken. Elk kind heeft een biebpasje en kan daar boeken lenen om op eigen niveau in de eigen groep te lezen. Elke dag hebben we een vast leesmoment. Daarnaast kunnen de kinderen ook leestijd plannen in hun eigen weekplan. We hopen op deze manier de belangstelling voor boeken en lezen te behouden en te stimuleren.

Bibliotheek - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe