Home

Jenaplan Epe

 • WelkomSommige ouders sturen hun kind naar een jenaplanschool omdat ze iets weten over jenaplan en vinden dat het aansluit bij hun opvoeding. Andere ouders kiezen voor de school omdat ze er in de buurt wonen of gewoon omdat het een leuke school is. Al die ouders zijn natuurlijk van harte welkom. Jenaplanscholen vinden het heel belangrijk om samen met de ouders te werken aan de ontwikkeling van de kinderen, van alle kinderen van de school. jenaplanscholen besteden veel aandacht aan het informeren van de ouders over de manier waarop de school werkt en waarom er zo gewerkt wordt. Voor veel ouders is een jenaplanschool een heel ander soort school dan ze gewend zijn vanuit hun eigen schooltijd. Kinderen leren op jenaplanscholen meer dan alleen taal, lezen en rekenen. Natuurlijk zijn dat belangrijke vaardigheden, maar er zijn nog meer zaken van levensbelang voor een succesvolle toekomst. Samen met ouders en hun kinderen willen jenaplanscholen die toekomst uitstippelen, kinderen helpen om de goede keuzes te maken. Ouders mogen daarom meepraten over allerlei pedagogische zaken. En niet alleen meepraten, maar ook meewerken. Een jenaplanschool is een school vol activiteiten. Al die activiteiten kunnen niet alleen door onderwijsmensen gerealiseerd worden. Daar zijn ouders bij nodig, anders lukt het niet. samen met kinderen, ouders en stamgroepleiders wordt er op een jenaplanschool gewerkt aan een mooie leef- en werkgemeenschap. Kinderen, ouders en stamgroepleiders kunnen niet zonder elkaar.  
 • Herfstfeest 2016Op vrijdag 7 oktober hadden we een weer een succesvol herfstfeest. Dit feest was speciaal voor alle ouders van 't Hoge Land, om onze waardering uit te spreken naar alle betrokken ouders van onze school en om elkaar een beetje beter te leren kennen. Dit feest was een oude traditie, waar vorig jaar nieuw leven is ingeblazen. Ook dit keer was het een geslaagd feest! Mede ook door de komst van 'oud leerlingen' GaitJan en Annechien die nog veel herinneringen wisten op te halen van vroeger en bepaald niet op hun mondje zijn gevallen. De opkomst was nog groter dan vorig jaar. Het smikkelbuffet was rijkelijk gevuld, er was live gitaarmuziek en er werd veel gekletst en gelachen. Het licht ging pas hééél laat uit...  
 • BSO tijdens de herfstvakantieOok tijdens de herfstvakantie heeft de BSO een weekvullend programma. Er zijn allerlei leuke activiteiten gepland die allemaal te maken hebben met het thema 'Sprookjes'. Het complete programma staat in de flyer. Klik op : BSO Herfstvakantie Flyer 2016
 • JaaropeningMaandag 22 augustus 2016! De eerste dag van het nieuwe schooljaar! Zoals elk nieuw schooljaar startten we met een viering. Elke stamgroepleider had een mooie rol... Haas, muis, uil of beer. Het thema van de viering was: alles is reden voor een feestje! Wat kan een reden zijn? Muis wilde een feestje omdat het een prachtige dag was. Haas wilde een feestje omdat hij verliefd was. Beer wilde een feestje omdat iedereen er weer was. Iedereen wilde een feestje, maar..... alle feestjes waren op de zelfde dag en tijd, dus er kwam niemand! Wijze uil had de oplossing: ik geef jullie feest! We vieren alle feestjes samen!   Een prachtige viering! We maken er samen weer een mooi schooljaar van!
 • Help kinderen zelfstandig te worden:
  • Geef kinderen van jongs af aan eigen taken ( veters strikken, speelgoed opruimen)
  • Ingewikkelde taken doe je samen. Tussendoor vraag je: “Hoe zou jij het doen?”
  • Laat je kind dingen proberen, neem het niet meteen over maar help af en toe met tips.
  • Vervelende klussen horen er ook bij. “kom op! Je kunt het!”
  • Geef kinderen de tijd om te leren. Geduldig zijn! en goed genoeg is oké, het hoeft niet allemaal perfect te zijn.
  • Fouten mogen, dat hoort bij leren.
  • Kinderen moeten zich ook alleen leren vermaken.

Janny Bolink, directeur

Welkom op de website van jenaplanschool ’t Hoge Land in Epe! We verwachten dat u een mooi beeld krijgt van onze school, na het bekijken van de website.  

De school is door ouders uit Epe opgericht. Schooljaar 1981-1982 bezochten de eerste kinderen onze school.  Vanaf het begin is bewust gekozen voor het jenaplanconcept. Het concept geeft ons het bestaansrecht in Epe. De kinderen die onze school bezoeken, komen uit Epe en uit de regio. Door de bewuste keuze van de ouders voor onze school,  kunnen we het jenaplanconcept waarmaken. Als zogenaamde 1-pitter, maak je samen de school: ouders, teamleden en kinderen.

Wij bieden een zeer sfeervolle school met modern goed onderwijs. We hebben in school een eigen bibliotheek met meer dan 5000 titels, waar de kinderen de boeken mogen lenen en naast echte boeken werken we ook met moderne media, zoals laptops en I-pads. We leren niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en handen. We maken leren betekenisvol. 

We wensen u veel leesplezier. 

Janny Bolink

directeur

fotomel_1328_jp2013