Home

homeslider

De school is uitdagend voor kinderen en vraagt om creativiteit. Dezelfde uitdaging hebben we verplaatst naar het buitenterrein.
We zijn bijzonder blij met onze prachtige bibliotheek. Er staan meer dan 5000 boeken in de kasten, gerangschikt op leeftijd en leesniveau.
De school is in bezit van digitale schoolborden, methodes, computers en Ipads.
De school is een gemeenschap waar kinderen niet alleen kennis vergaren, maar waar ze ook volop de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, kennis en positief gedrag.
Kinderen geven presentaties en maken elkaar zo bewust van hedendaagse onderwerpen zoals Social Media.
Elke week hebben we weer een nieuwe viering. Hier komen onderwerpen aan bod zoals: seizoenen, feestdagen, pesten etc.

Jenaplan Epe

  • JaaropeningAfgelopen maandag zijn we gestart met de jaaropening van 2016 met z’n allen in de hal. Een jaaropening met een terugblik op het warme weer rondom de kerstvakantie, het werd maar geen winter. Tijdens de viering hebben we via YouTube gekeken naar  het journaal, met als aflevering: Zware dooi na strenge winter 1978-1979. Na de film is iedereen gaan tekenen en schrijven over de eigen eerste indrukwekkende herinnering aan een echte winter. En wat was dat geweldig! 150 kinderen en een groep teamleden en ouders gingen aan het werk om hun herinnering op papier te krijgen. De oudste kinderen hielpen daarbij de jongere kinderen. Er werd hard gewerkt en het verliep saamhorig. Jessie ( 4 jaar) vertelde dat het ’s winters alleen maar regent. Zo schreven ouders over insneeuwen in 1978-1979 en op de schaatsen naar school gaan en over dansende hoogspanningsleidingen. Hoe verschrikkelijk actueel!!
  • WelkomSommige ouders sturen hun kind naar een jenaplanschool omdat ze iets weten over jenaplan en vinden dat het aansluit bij hun opvoeding. Andere ouders kiezen voor de school omdat ze er in de buurt wonen of gewoon omdat het een leuke school is. Al die ouders zijn natuurlijk van harte welkom. Jenaplanscholen vinden het heel belangrijk om samen met de ouders te werken aan de ontwikkeling van de kinderen, van alle kinderen van de school. jenaplanscholen besteden veel aandacht aan het informeren van de ouders over de manier waarop de school werkt en waarom er zo gewerkt wordt. Voor veel ouders is een jenaplanschool een heel ander soort school dan ze gewend zijn vanuit hun eigen schooltijd. Kinderen leren op jenaplanscholen meer dan alleen taal, lezen en rekenen. Natuurlijk zijn dat belangrijke vaardigheden, maar er zijn nog meer zaken van levensbelang voor een succesvolle toekomst. Samen met ouders en hun kinderen willen jenaplanscholen die toekomst uitstippelen, kinderen helpen om de goede keuzes te maken. Ouders mogen daarom meepraten over allerlei pedagogische zaken. En niet alleen meepraten, maar ook meewerken. Een jenaplanschool is een school vol activiteiten. Al die activiteiten kunnen niet alleen door onderwijsmensen gerealiseerd worden. Daar zijn ouders bij nodig, anders lukt het niet. samen met kinderen, ouders en stamgroepleiders wordt er op een jenaplanschool gewerkt aan een mooie leef- en werkgemeenschap. Kinderen, ouders en stamgroepleiders kunnen niet zonder elkaar.  
 

Janny Bolink, directeur

Welkom op de website van jenaplanschool ’t Hoge Land in Epe! We verwachten dat u een mooi beeld krijgt van onze school, na het bekijken van de website.  

De school is door ouders uit Epe opgericht. Schooljaar 1981-1982 bezochten de eerste kinderen onze school.  Vanaf het begin is bewust gekozen voor het jenaplanconcept. Het concept geeft ons het bestaansrecht in Epe. De kinderen die onze school bezoeken, komen uit Epe en uit de regio. Door de bewuste keuze van de ouders voor onze school,  kunnen we het jenaplanconcept waarmaken. Als zogenaamde 1-pitter, maak je samen de school: ouders, teamleden en kinderen.

Wij bieden een zeer sfeervolle school met modern goed onderwijs. We hebben in school een eigen bibliotheek met meer dan 5000 titels, waar de kinderen de boeken mogen lenen en naast echte boeken werken we ook met moderne media, zoals laptops en I-pads. We leren niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en handen. We maken leren betekenisvol. 

We wensen u veel leesplezier. 

Janny Bolink

directeur

fotomel_1328_jp2013

 
De school heeft aandacht voor het individuele kind en naast taal, lezen en rekenen heeft  ook  spel, kring en viering een plek in het onderwijsaanbod.
Carlaadministratie
Menu