Home

homeslider

De school is uitdagend voor kinderen en vraagt om creativiteit. Dezelfde uitdaging hebben we verplaatst naar het buitenterrein.
We zijn bijzonder blij met onze prachtige bibliotheek. Er staan meer dan 5000 boeken in de kasten, gerangschikt op leeftijd en leesniveau.
Elke week hebben we weer een nieuwe viering. Hier komen onderwerpen aan bod zoals: seizoenen, feestdagen, pesten etc.
De school is in bezit van digitale schoolborden, methodes, computers en Ipads.
Kinderen geven presentaties en maken elkaar zo bewust van hedendaagse onderwerpen zoals Social Media.
De school is een gemeenschap waar kinderen niet alleen kennis vergaren, maar waar ze ook volop de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, kennis en positief gedrag.

Jenaplan Epe

 • BSO tijdens de herfstvakantieOok tijdens de herfstvakantie heeft de BSO een weekvullend programma. Er zijn allerlei leuke activiteiten gepland die allemaal te maken hebben met het thema 'Sprookjes'. Het complete programma staat in de flyer. Klik op : BSO Herfstvakantie Flyer 2016
 • Herfstfeest 2016Op vrijdag 7 oktober a.s. organiseren we een herfstfeest. Dit feest is speciaal voor alle ouders van 't Hoge Land, om onze waardering uit te spreken naar alle betrokken ouders van onze school en om elkaar een beetje beter te leren kennen. Dit feest was een oude traditie, waar vorig jaar nieuw leven is ingeblazen. En met succes! Mis dit leuke feest dus niet. Wij zorgen voor een drankje en muziek. Neem zelf iets lekkers mee voor op het smikkelbuffet. Zorg(eventueel) voor een oppas, dan maken we er samen een leuke en gezellige avond van. Vanaf 20.00 uur is de hal van onze school open. Laat ons voor 1 oktober weten of je komt en met hoeveel personen? De inschrijflijst ligt op de koffietafel in de hal.  
 • JaaropeningMaandag 22 augustus 2016! De eerste dag van het nieuwe schooljaar! Zoals elk nieuw schooljaar startten we met een viering. Elke stamgroepleider had een mooie rol... Haas, muis, uil of beer. Het thema van de viering was: alles is reden voor een feestje! Wat kan een reden zijn? Muis wilde een feestje omdat het een prachtige dag was. Haas wilde een feestje omdat hij verliefd was. Beer wilde een feestje omdat iedereen er weer was. Iedereen wilde een feestje, maar..... alle feestjes waren op de zelfde dag en tijd, dus er kwam niemand! Wijze uil had de oplossing: ik geef jullie feest! We vieren alle feestjes samen!   Een prachtige viering! We maken er samen weer een mooi schooljaar van!
 • WelkomSommige ouders sturen hun kind naar een jenaplanschool omdat ze iets weten over jenaplan en vinden dat het aansluit bij hun opvoeding. Andere ouders kiezen voor de school omdat ze er in de buurt wonen of gewoon omdat het een leuke school is. Al die ouders zijn natuurlijk van harte welkom. Jenaplanscholen vinden het heel belangrijk om samen met de ouders te werken aan de ontwikkeling van de kinderen, van alle kinderen van de school. jenaplanscholen besteden veel aandacht aan het informeren van de ouders over de manier waarop de school werkt en waarom er zo gewerkt wordt. Voor veel ouders is een jenaplanschool een heel ander soort school dan ze gewend zijn vanuit hun eigen schooltijd. Kinderen leren op jenaplanscholen meer dan alleen taal, lezen en rekenen. Natuurlijk zijn dat belangrijke vaardigheden, maar er zijn nog meer zaken van levensbelang voor een succesvolle toekomst. Samen met ouders en hun kinderen willen jenaplanscholen die toekomst uitstippelen, kinderen helpen om de goede keuzes te maken. Ouders mogen daarom meepraten over allerlei pedagogische zaken. En niet alleen meepraten, maar ook meewerken. Een jenaplanschool is een school vol activiteiten. Al die activiteiten kunnen niet alleen door onderwijsmensen gerealiseerd worden. Daar zijn ouders bij nodig, anders lukt het niet. samen met kinderen, ouders en stamgroepleiders wordt er op een jenaplanschool gewerkt aan een mooie leef- en werkgemeenschap. Kinderen, ouders en stamgroepleiders kunnen niet zonder elkaar.  
 • Help kinderen zelfstandig te worden:
  • Geef kinderen van jongs af aan eigen taken ( veters strikken, speelgoed opruimen)
  • Ingewikkelde taken doe je samen. Tussendoor vraag je: “Hoe zou jij het doen?”
  • Laat je kind dingen proberen, neem het niet meteen over maar help af en toe met tips.
  • Vervelende klussen horen er ook bij. “kom op! Je kunt het!”
  • Geef kinderen de tijd om te leren. Geduldig zijn! en goed genoeg is oké, het hoeft niet allemaal perfect te zijn.
  • Fouten mogen, dat hoort bij leren.
  • Kinderen moeten zich ook alleen leren vermaken.
 

Janny Bolink, directeur

Welkom op de website van jenaplanschool ’t Hoge Land in Epe! We verwachten dat u een mooi beeld krijgt van onze school, na het bekijken van de website.  

De school is door ouders uit Epe opgericht. Schooljaar 1981-1982 bezochten de eerste kinderen onze school.  Vanaf het begin is bewust gekozen voor het jenaplanconcept. Het concept geeft ons het bestaansrecht in Epe. De kinderen die onze school bezoeken, komen uit Epe en uit de regio. Door de bewuste keuze van de ouders voor onze school,  kunnen we het jenaplanconcept waarmaken. Als zogenaamde 1-pitter, maak je samen de school: ouders, teamleden en kinderen.

Wij bieden een zeer sfeervolle school met modern goed onderwijs. We hebben in school een eigen bibliotheek met meer dan 5000 titels, waar de kinderen de boeken mogen lenen en naast echte boeken werken we ook met moderne media, zoals laptops en I-pads. We leren niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en handen. We maken leren betekenisvol. 

We wensen u veel leesplezier. 

Janny Bolink

directeur

fotomel_1328_jp2013

 
Ik vind het leuk op de Jenaplanschool, omdat iedereen zijn eigen inbreng heeft.
Mariska Weemaesleerkracht Middenbouw
Menu